Калімаг як комплексне добриво

Я. Цвей, док. с.-г. наук, професор, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Потребу рослин у кальції і магнії можна покрити, застосувавши добрива з вмістом кальцію або вапнякові меліоранти.
Застосування калімагу й калісулу цілком забезпечує рослини калієм, а також здійснює часткову нейтралізацію кислотності ґрунту, оптимізує рН і Нґ грунту.
Позитивно пливає на перехід калію, кальцію, магнію у ґрунтовий розчин
Вміст хімічних елементів калімагу становить: К — 25,3– 27,4%, Mg — 5,4–9,36%, CaO — 26,85–24,05%, Na — 8,6–9,2%, а також містить сірку, мідь, марганець, цинк. Так, під час застосування ка­­лімаг-доло­­­­міту й калімаг-дефе­кату в нормі 3 ц/га у фізичній вазі в ґрунт надходить: К — 75–81, Са — 80–72, Мg — 16–13 кг/га. Це цілком забезпечує рослини елементами живлення, а також, частково нейтралізує кислотність ґрунту, що оптимізує рН і Нг. Норма застосування калімагу під сільськогосподарські культури становить (у діючій речовині): цукрові буряки — К90–140; озима пшениця — К60–80; кукурудза на зерно — К80–100; соняшник — К60–80; соя — К40–60; овочеві культури — К60–80.

Проведені дослідження вказують на те, що застосування калімагу під цукрові буряки підвищує їхню врожайність на 5,0–6,0 т/га, а цукристість коренеплодів — 0,6–0,9%, озимої пшениці — 0,5–1,0 т/га. Зростає зимостійкість озимої пшениці, зменшується ураження церкоспорозом, кореневими гнилями, коренеїдом цукрових буряків, знижується кислотність ґрунту, покращується його нітрифікація.

Як комплексне добриво калімаг потрібно застосовувати після дискового лущення стерні з наступним лемішним розпушуванням, що позитивно впливає на перехід калію, кальцію і магнію у ґрунтовий розчин і доступність елементів живлення рослинам.

За внесення калімагу під зяб елементи живлення концентруються у весняно-літній період у шарі 10–20 см. Це дає змогу краще їх використовувати рослинами через підвищену вологість ґрунту порівняно з шаром 0–10 см.
У разі неможливості використовувати калімаг в осінній період його можна вносити в позяблевому обробітку ґрунту весною під глибоку культивацію ґрунту. Потрібно розуміти, що застосувавши калімаг, рослини задовольняють свою потребу в калії. Він позитивно впливає на склад клітинного соку листків, стійкість рослин до засухи, низьких температур, грибкових і бактеріальних захворювань упливає на транспіраційний коефіцієнт, дає змогу економніше витрачати воду, посилює перенесення цукрів з листків у корінь, впливає на розвиток кореневої системи. Наявність калію посилює синтез цукрів у рослинах, від чого вміст цукру зростає на 0,5–0,7%. Дефіцит калію в системі мінерального живлення знижує тургор листків, вони стають світло-зелені, а по краю — коричневі.

За використання калімагу дефіцит кальцію зменшується. За застосування калімагу в нормі 5,5 ц/га рослини цукрових буряків задовольняють свою потребу в Са.

Калій сприяє перебігу процесів фотосинтезу й енергетичного обміну. За дефіциту Са в цукрових буряках спостерігається ураження рослин коренеїдом, урожайність знижується на 4–5 т/га, цукристість — 0,5–0,9%. Натрій сприяє засвоєнню калію. Натрій збільшує кількість сухої речовини, як у гичці, так і у коренеплодах цукрових буряків. Під впливом натрію зростає цукристість.

Магній — необхідний елемент живлення рослин, як і фосфор. Він впливає на перебіг фотосинтезу, дихання, гліколіз. Активізує ферментативну активність рослин, а також впливає на перенесення і засвоєння фосфору. За дефіциту магнію в цукрових буряках спостерігають пожовтіння листків.

Сірка. В сучасних умовах у зв'язку з вирощуванням хрестоцвітих культур, таких як ріпак, відчувається гостра нестача сірки. Під час застосування каліймагу рослини мають змогу задовольняти потребу в сірці. Вона бере активну участь в обміні речовин, у формуванні іонної рівноваги в клітинах, входить до складу білків і є ключовим елементом для фотосинтезу амінокислот. Сприяє кращому розвитку листків і стебел у рослинах, рівномірнішому забарвленню листків, а також зростанню цукристості цукрових буряків. Сірка, яку вносять із каліймагом, сприяє зменшенню дефіциту в ньому. Комплекс мікроелементів, що надходять у ґрунт разом із калімагом (цинк, мідь, марганець), сприяють покращенню, проходженню ферментативних процесів у рослинах, зростанню цукристості коренеплодів, підвищенню імунітету в рослинах проти хвороб.