польові дослідження

Переваги калімагу для кукурудзи

Чому калімаг? Три причини застосувати добриво для вирощування кукурудзи на зерно!
Буферність грунту
На період сходів кукурудзи на зерно у варіантах, де застосовували калімаг буферність ґрунту була вищою на 0,38 і 0,60% відповідно до азотно-фосфатного фону.
Обміність
Від застосування калімагу кількість обмінного калію перевищувало азотно-калійний фон на 50 мг/кг і становило відповідно 180 мг/кг ґрунту.
Урожайність
Мінеральне живлення, де калійні добрива застосовано у вигляді калімагу показали найвищу урожайність кукурудзи – 7,25 т/га, більше від неудобреного варіанту на 1,20 т/га.
Польові дослідження, які ми провели на чорноземах типових в зоні нестійкого зволоження показали: на період сходів кукурудзи на зерно у варіантах, де застосовували калімаг буферність ґрунту була вищою на 0,38 і 0,60% відповідно до азотно-фосфатного фону, рН становило – 6,68 і 6,91. На період збирання кукурудзи буферність чорнозему типового на варіантах де застосовували Калімаг досягала рН 6,60 і 6,70.
На період сходів кукурудзи на зерно у варіантах, де застосовували калімаг кількість сполук мінерального азоту в орному шарі ґрунту досягала – 39 мг/кг ґрунту, що було на рівні з застосуванням нітроамофоски. Загальна кількість рухомого фосфору в орному шарі підвищилась до 150 мг/кг ґрунту, що було на рівні з нітрофоскою. Від застосування калімагу кількість обмінного калію перевищувало азотно-калійний фон на 50 мг/кг і становило відповідно 180 мг/кг ґрунту.
Дослідження показали, що без використання добрив урожайність кукурудзи на зерно становила 6,05 т/га. На фоні застосування N90P90, де фосфор застосовувався у вигляді амофосу 6,58 т/га, що було на 0,53 т/га більше від варіанту без використання добрив, така не висока різниця обумовлена високим вмістом фосфору в ґрунті. У варіанті, де застосовували нітроамофоску у дозі N90P90K90 було одержано 6,79 т/га кукурудзи, приріст зерна до неудобреного фону становив 0,74 т/га, а по відношенню до азотно-фосфатного фону удобрення на 0,21 т/га, що обумовлено високою родючістю ґрунту. Застосування калімагу у системі удобрення кукурудзи у дозі N90P90K90 сприяло одержанню 6,93 т/га зерна, що перевищувало азотно-фосфатний фон добрив на 0,35 т/га. Від підвищення дози застосування добрив до N120P120K120, де калійні добрива були у вигляді калімагу урожайність кукурудзи була найвищою – 7,25 т/га, що було більше від неудобреного варіанту на 1,20т/га, при застосуванням амофосу на фоні N120P120 – 7,07 т/га.