польові дослідження

Переваги калімагу для сої

Чому калімаг? Три причини застосувати добриво для вирощування сої!
Буферність грунту
На період збирання сої у варіантах з використанням калімагу рНсольове в орному шарі становило до 7,05 і 7,02, що було на рівні з азотно-фосфатним фоном.
Обміність
У варіантах з калімагом в орному шарі ґрунту кількість обмінного калію становила 210 мг/кг ґрунту, що перевищувало варіант без використання добрив на 80 мг/кг.
Урожайність
При збільшенні дози застосування добрив до N120P120 урожайність сої на фоні амофосу склала 14,1 ц/га, а на фоні калімагу N120P120К120 – 19,6 ц/га, що перевищувало на 5,5 ц/га.